Ngày 06 Tháng 11 Năm 2023

Điều thô các khu vực: Hiện trạng thị trường thực tế: Thị trường đang tự điều tiết theo lực cung cầu. Một số xưởng chẻ lớn đã dừng chẻ và ngưng nhập điều thô, lý do vì hiện tại giá nhân xuất khẩu thấp hơn giá nhân giao tại xưởng. Những xưởng còn lại đang … Đọc tiếp